Các giai đoạn tăng giá của Zoro Token

– Tổng nguồn cung Token được đúc là 100 tỷ Token, chia ra làm 3 lần phát hành:

+ Giai đoạn 1: phát hành 50 tỷ token, mỗi token được định giá là 0.000075$.

+ Giai đoạn 2: phát hành 30 tỷ token, mỗi token được định giá là 0.000225$, giá trị tăng trưởng 300% so với giai đoạn 1.

+ Giai đoạn 3: phát hành 20 tỷ token, mỗi token được định giá là 0.0009$, giá trị tăng trưởng 400% so với giai đoạn 2, tăng trưởng 1200% so với giai đoạn 1.

+ Giá list sàn Binance thấp nhất theo hợp đồng là 0.005$ (tăng khoảng 6666% so với giai đoạn 1), bắt đầu chu kỳ tăng giá theo thị trường giao dịch tự do. Giá trị tăng giá trung bình từ các công cụ đo lường là khoảng 5 lần giá list sàn.

– Thời gian phát hành:

+ Giai đoạn 1: 20/06/2023 > 31/08/2023

+ Giai đoạn 2: 01/09/2023 > 31/10/2023

+ Giai đoạn 3: 01/11/2023 > 15/11/2023

+ Giai đoạn đốt token: các nhà đầu tư cá mập chiếm giữ 30% tổng cung token sẽ tham gia thoả thuận đốt bớt token để chuyển hoá số token đang nắm giữ thành token ưu đãi, có giá trị cao hơn list sàn 50%.

+ Giai đoạn list sàn: 12:00 UTC (19:00 11/11/2023)