Cookies Policy

Cập nhật mới nhất: Ngày 26  tháng 10 năm 2023

Zororium. (“chúng tôi”, “chúng ta” hoặc “của chúng tôi”) sử dụng cookie trên trang web www.zorotoken.io (được đề cập dưới tên “Dịch vụ” trong đoạn văn này). Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý cho phép việc sử dụng cookie.

Chính sách Cookie của chúng tôi giải thích về cookie là gì, cách chúng tôi sử dụng cookie, cách các bên thứ ba mà chúng tôi có thể hợp tác có thể sử dụng cookie trên Dịch vụ, các lựa chọn của bạn liên quan đến cookie và thông tin thêm về cookie.

Cookie là gì?

Cookie là những đoạn văn bản nhỏ được gửi bởi trình duyệt web của bạn từ một trang web bạn truy cập. Một tệp cookie được lưu trữ trong trình duyệt web của bạn và cho phép Dịch vụ hoặc một bên thứ ba nhận biết bạn và làm cho lần truy cập tiếp theo của bạn dễ dàng hơn và Dịch vụ trở nên hữu ích hơn đối với bạn.

Cookie có thể là “persistent” (lưu trữ lâu dài) hoặc “session” (phiên làm việc).

Cách Zoroium sử dụng cookie:

Cookie của bên thứ ba

Chúng tôi sử dụng cookie của bên thứ ba để báo cáo thống kê việc sử dụng Dịch vụ, cung cấp quảng cáo trên Dịch vụ và thông qua Dịch vụ, và nhiều hoạt động khác.

Lựa chọn của bạn liên quan đến cookie

Nếu bạn muốn xóa cookie hoặc hướng dẫn trình duyệt web của bạn xóa hoặc từ chối cookie, vui lòng truy cập trang trợ giúp của trình duyệt web của bạn.

Tuy nhiên, lưu ý rằng nếu bạn xóa cookie hoặc từ chối chấp nhận chúng, bạn có thể không thể sử dụng tất cả các tính năng chúng tôi cung cấp, bạn có thể không thể lưu trữ các thiết lập ưu tiên của bạn và một số trang của chúng tôi có thể không hiển thị đúng.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về cookie và các trang web của bên thứ ba sau:

 

AllAboutCookies: 

Network Advertising Initiative:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *